คนฮ่องกงเฮ ออสเตรเลียเปิดช่องขอวีซ่าถาวร

ชาวฮ่องกงที่พำนักในออสเตรเลียมาเป็นเวลานาน จะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่ออยู่ในประเทศได้แบบถาวรสองประเภทด้วยกัน

แถลงการณ์ทำให้ชาวฮ่องกงในออสเตรเลีย 9,000 คน ที่ใช้วีซ่าชั่วคราวในตอนนี้ มีคุณสมบัติเข้าข่าย สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าถาวรได้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเปิดรับคำร้องในเดือนมีนาคมปีหน้า โดยผู้ที่ถือหนังสือเดินทางฮ่องกงและหนังสือเดินทางสัญชาติอังกฤษโพ้นทะเล ล้วนมีสิทธิตามกฎหมายที่จะยื่นคำร้อง

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนมาตลอด เรื่องการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติกับฮ่องกง รวมถึงเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของฮ่องกง รัฐบาลออสเตรเลียกล่าวว่าความเคลื่อนไหวเหล่านี้บ่อนทำลายสิทธิและเสรีภาพอย่างมาก ซึ่งจีนเคยให้คำมั่นไว้ว่าจะให้ฮ่องกงเป็นอิสระจนกว่าจะถึงการควบรวมกับแผ่นดินใหญ่ในปี 2590

ตามบันทึกของกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลีย ในช่วงเวลา 18 เดือนก่อนถึงเดือน ก.ค. 2564 ชาวฮ่องกงราว 6,000 คน ที่อยู่ในออสเตรเลียได้รับวีซ่าแบบพำนักถาวร และมีการยื่นคำร้องอีก 9,250 ราย วีซ่ารูปแบบใหม่เหล่านี้จะเปิดช่องทางให้นักศึกษาและแรงงานที่มีทักษะจากฮ่องกงซึ่งพำนักอยู่เป็นการชั่วคราว และถือวีซ่าที่ได้รับการต่ออายุในออสเตรเลีย สามารถติดต่อกับครอบครัวและสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ฮ่องกงได้

This entry was posted in News.