บริการซ่อมบำรุงอาคาร: การซ่อมบำรุง รักษาระบบอัดอากาศ

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: การซ่อมบำรุง รักษาระบบอัดอากาศ การดูแลรักษาเครื่องอัดอากาศเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในโรงงานที่ต้องนำอากาศอัดไปใช้เป็นจำนวนมาก การดูแลรักษาระบบอัดอากาศนั้น นอกจากจะทำให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วย การบำรุงรักษาระบบอัดอากาศควรปฏิบัติดังนี้

ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องอัดอากาศ

1. ส่วนการสร้างอากาศอัด ควรตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่อไปนี้ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน อุปกรณ์ระบายความร้อนหลังการอัด วาล์วนิรภัย วาล์วควบคุม มาตรวัดความดันทุกจุด รวมทั้งตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นและอุณหภูมิของอากาศขาเข้า

2. ส่วนจ่ายอากาศ ให้ตรวจสอบการรั่วของอากาศที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อจ่ายต่างๆ ตรวจสอบปริมาณของลมอัดที่จ่ายไป ระบบท่อส่ง และสภาพของฉนวน

3. ส่วนการใช้อากาศอัด ตรวจค่าความดันที่จุดใช้งาน การทำงานของอุปกรณ์ลดระดับความดัน ควบคุมปริมาณการใช้อากาศอัด อุณหภูมิทางด้านออกของอุปกรณ์ระบายความร้อนหลังการอัดสูงเกินปกติหรือไม่ สวิตซ์ควบคุมความดันทำงานเป็นปกติหรือไม่ การตั้งค่าถูกต้องตามกำหนดหรือไม่ เสียงดังผิดปกติหรือไม่ เครื่องกรองอากาศด้านดูดอากาศเข้าอุดตันหรือไม่

4. วาล์วนิรภัย ทำงานเป็นปกติและตั้งค่าถูกต้องตามกำหนดหรือไม่

5. มาตรวัดความดัน ทำงานเป็นปกติหรือไม่

ตรวจสอบการควบคุมความดันให้เหมาะสม

ความดันต่ำสุด/สูงสุดที่การควบคุมยังมีเสถียรภาพ (Minimum / Maximum Pressure Line) เป็นปกติหรือไม่
ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย (Proof Pressure) เป็นปกติหรือไม่
การตั้งค่าสวิตซ์ความดันของวาล์วนิรภัยและวาล์วกันกลับถูกต้อง
ตรวจสอบการทำงานของวาล์วว่าสามารถป้องกันการไหลกลับของลมได้หรือไม่
อุปกรณ์ควบคุมความดันลม (Regulator) ทำงานปกติหรือไม่
ตรวจสอบมาตรวัดความดัน (Pressure Gauge) ทำงานปกติหรือไม่

ตรวจสอบการระบายลมทิ้ง
ควรระบายลมทิ้งทุกวันตอนเลิกงาน เพื่อป้องกันการกลั่นตัวของน้ำ และตรวจสอบเรื่องต่อไปนี้

สามารถระบายลมทิ้งได้เป็นปกติที่วาล์วระบายความดันของถังอากาศ
Automatic Drain ทำงานได้ปกติ
ทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในของตัวดักความชื้นและอุปกรณ์ระบายความดันอัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอ

ตรวจสอบการระบายน้ำทิ้ง

ควรระบายน้ำทิ้งทุกวัน โดยเฉพาะช่วงเช้าก่อนเริ่มเดินเครื่อง เพื่อป้องกันการสะสมของน้ำและต้องสามารถระบายน้ำทิ้งตามจุดระบายน้ำทุกจุด

ตรวจสอบระบบท่ออากาศ
ควรระวังเรื่องอากาศรั่วตามท่อหรือจุดต่างๆ ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองพลังงานและทำให้ความดันตก ต้องตรวจสอบจุดต่างๆ ต่อไปนี้

การรั่วจากจุดเชื่อมต่อ
ข้อต่อเกิดการหลวม
การรั่วตามท่อหรือท่อลมต่างๆ
การทำงานของวาล์วเปิด-ปิด

This entry was posted in News and tagged .