บาห์เรนอนุมัติฉุกเฉิน ใช้วัคซีนซิโนฟาร์มกับเด็ก 3-11 ปี

กระทรวงสาธารณสุขของบาห์เรนประกาศการรับรองเป็นกรณีฉุกเฉิน ให้มีการใช้งานวัคซีนต้านโควิด-19 แบบเชื้อตาย ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทเภสัชกรรมแห่งชาติจีน หรือ ซิโนฟาร์ม กับผู้มีอายุระหว่าง 3-11 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.นี้เป็นต้นไป

ขณะที่สำนักข่าวแห่งชาติของบาห์เรนรายงานเพิ่มเติม ว่ารัฐบาลเตรียมอนุมัติเป็นกรณีฉุกเฉิน ให้มีการใช้งานวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค กับเด็กวัย 5-11 ปี ด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขของบาห์เรนประกาศเมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา เสนอการฉีดวัคซีนเข็มที่สาม เพื่อเป็นบูสเตอร์ให้แก่ประชาชน ซึ่งรับวัคซีนของซิโนฟาร์มครบนานเกิน 6 เดือน โดยประชาชนสามารถเลือกได้ว่า จะยังคงรับวัคซีนของซิโนฟาร์มตามเดิม หรือจะเปลี่ยนไปรับวัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทคก็ได้ อย่างไรก็ดี รัฐบาลบาห์เรน “แนะนำ” ให้ผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และกลุ่มคนทุกช่วงวัยซึ่งมีโรคประจำตัว รับวัคซีนบูสเตอร์ของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค โดยเว้นระยะประมาณ 6 เดือนจากการรับวัคซีนสองเข็มแรก

This entry was posted in News.