หลายเมืองในจีนเริ่มฉีดวัคซีนโควิด เป็นบูสเตอร์ให้กลุ่มเปราะบาง

ศูนย์ควบคุมแและป้องกันโรคแห่งเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจีน เริ่มการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่สาม ให้แก่ประชาชนในสัปดาห์นี้ โดยผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น ต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนนานเกินกว่า 6 เดือน

อย่างไรก็ตาม ทางการของสงวนสิทธิ์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่กลุ่มคนต่อไปนี้ก่อน คือ บุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้า ผู้ที่ประกอบอาชีพซึ่งต้องพบปะกับผู้คนจำนวนมาก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกัน และผู้ที่มีเหตุจำเป็นให้ต้องเดินทางไปต่างประเทศ

สำหรับวัคซีนที่จะใช้ฉีดกระตุ้น ได้แก่ ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม จากทั้งฐานการผลิตที่กรุงปักกิ่ง และเมืองอู่ฮั่น และแคนซิโน ซึ่งเป็นแบบฉีดเข็มเดียวตั้งแต่ต้น และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีไวรัล เวกเตอร์ โดยประชาชนจะได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นยี่ห้อเดียวกับวัคซีนคอร์สแรก หรือคนละยี่ห้อแต่เป็นวัคซีนแบบเดียวกัน

ขณะที่มีรายงานจากเมืองกว่างโจว และเมืองเซินเจิ้น ในมณฑลกวางตุ้ง เมืองซานย่า ในมณฑลไห่หนาน หรือบนเกาะไหหลำ และที่เมืองอู่ฮั่น ในมณฑลหูเป่ย์ เริ่มฉีดวัคซีนเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนในพื้นที่เช่นกัน โดยสงวนสิทธิ์ให้กับ “กลุ่มเสี่ยงสูง” ก่อน

This entry was posted in News.