เด็ก 12-17 ปีในฟิลิปปินส์ทยอยเข้ารับวัคซีนโควิด

กระทรวงสาธารณสุขของฟิลิปปินส์เริ่มการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ผู้มีอายุระหว่าง 12-17 ปี ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา โดยใช้วัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค และโมเดอร์นา เนื่องจากยังเป็นวัคซีนเพียงสองแบบ ที่คณะกรรมการอาหารและยาของฟิลิปปินส์รับรองเป็นกรณีฉุกเฉิน ให้ใช้กับประชากรในช่วงวัยดังกล่าว

การดำเนินงานดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่โรงเรียน 120 แห่งในฟิลิปปินส์ จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวในเดือนหน้า ตามโครงการนำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ผลการสำรวจโดยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ซึ่งจัดทำเมื่อไม่นานมานี้ ระบุว่ามากกว่า 80% ของผู้ปกครองในฟิลิปปินส์ วิตกกังวลว่า บุตรหลานของตัวเอง “เรียนรู้เรื่องน้อยลง” เนื่องจากยังไม่ได้กลับเข้าชั้นเรียนมานานกว่า 1 ปีแล้ว

ขณะที่รายงานโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (โออีซีดี) ระบุว่า เด็กในช่วงวัย 15 ปีของฟิลิปปินส์ อยู่ในระดับรั้งท้ายของการประเมินทักษะการอ่าน และความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด้านสมาคมจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นของฟิลิปปินส์ เตือนรัฐบาลว่า มองในอีกมุมหนึ่ง การเรียนออนไลน์เป็นการลดการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กในระยะยาว

ปัจจุบัน ฟิลิปปินส์มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสมในประเทศประมาณ 2.7 ล้านคน ในจำนวนนี้ 7.8% เป็นผู้มีอายุระหว่าง 10-19 ปี ส่วนสถิติผู้เสียชีวิตสะสมมีจำนวนมากกว่า 40,000 ราย โดยประมาณ 0.6% เป็นผู้มีอายุระหว่าง 10-19 ปี

This entry was posted in News.